Sol Bek Arayışları Başladı

Takımımız dün tam kadro Kızılcahamam kampına başlarken, transfer çalışmaları da sürüyor. Yönetim sol beke bir transfer yapmak istiyor.

Ço­rum Be­le­di­yes­por dün baş­la­yan kam­pa bir sol bek trans­fer et­mek is­ti­yor. Eş­ref Kork­ma­zoğ­lu dı­şın­da sol bek­te baş­ka ismi bu­lun­ma­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por bu mev­kii için genç ve ge­le­cek va­de­den bi is­mi kadroya kat­mak için gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Trans­fer için gö­rüş­me­le­rin bu­gün so­nuç­lan­ma­sı ve an­la­şı­la­cak is­min kam­pa ka­tıl­ma­sı plan­la­nı­yor.

İlk yorumu siz yapın..

Bir Cevap Yaz

E-Posta Hesabınız Yayımlanmayacaktır.


*


*